Anapekshit Laabh – Marathi Story

chikanamulaga 2018-03-24 Comments

मित्रानो, एका रस्ते बांधणी करणाऱ्या कंपनीत मी इंजिनियर म्हणून कामाला आहे. साधारण ३० च्या आसपास वय आणि खणखणीत शरीरयष्टी हेच माझे वैशिष्ट्य.दिसायलाही मी चांगलाच आकर्षक आहे. कॉलेज दिवसापासूनच मला वाटणारे मुलांचे आकर्षण लक्षात आलेले होते. आता तर चिकणी मुले शोधणे आणि त्यांचा आनंद घेणे हे माझे नेहेमीचे काम झाले आहे.

आमच्या ऑफिसमध्ये फारशी सुंदर मुले दिसत नाहीत कारण रस्ते बांधणी सारखे अवजड काम , उन्हातान्हात रापून गेलेली माणसे असा एकूण सीन असतो. मात्र एक दिवस आश्चर्याचा धक्का बसला. प्रथमेश नावाचा एक अगदी कोरा करकरीत इंजिनियर आमच्याकडे जॉईन झाला. नुकताच कॉलेज मधून बाहेर पडलेला प्रथमेश साधारण पावणेसहा फुट उंच , दिसायला नाजूक आणि गोरा पान होता. अगदी मला आवडेल असा.

माझे प्रयत्न प्रथमेश ला आपल्या प्रेमात ओढण्यासाठी चालू झाले. योगायोगाने तो आमच्याच विभागात काम करू लागला. एकदा मुतायला गेलो तर तिथे बाजूच्या स्लॉट मध्ये प्रथमेश आला. मुतत असतानाच माझी नजर त्याच्या लवड्याकडे गेली साधारण आकाराचा पण एकदम गुलाबी गुलाबी बाबुराव पाहून मला तिथेच मुठ मारावी असं झालं. पण काय करणार ऑफिस मध्ये होतो ना.

कामाच्या निमित्ताने प्रथमेशला कधी तरी जवळ ओढायचो, कधी अरुंद जागेतून जाताना त्याच्या प्यांटच्या चेन वरून माझा हात घासला जाईल असे पाहायचो. पण प्रथमेश ला मात्र काही हे सिग्नल कळत नव्हते. थोडा सिनियर असल्याने मी फार पुढे जाऊ शकत नव्हतो. कधी एकांत मिळणेही शक्य नव्हते.

असे साधारण सहा महिने गेले. मी एका रस्त्याच्या कामावर नारायणगाव मध्ये साईटवर गेलो. कंपनीने तिथेच एक फ्ल्याट देऊन माझी सोय केली होती. एकदा ऑफिस मध्ये फोन केला तर कळले की प्रथमेशला आमच्या नाशिकच्या ऑफिसला भेट द्यायची आहे. म्हटले एकदा बोलून घ्यावे याच्याशी. त्याला फोन केला तर तो काळजीत होता. “काय रे काय झाले?” मी विचारले.

“बघाना सर , उद्या सकाळी दहा वाजता नाशिकच्या ऑफिस मध्ये जायचे आहे. आज संध्याकाळी इथले काम संपवून निघालो तर रात्रीबेरात्री तिकडे पोहोचेन परत हॉटेल मिळणे हा एक प्रोब्लेम राहील” प्रथमेश म्हणाला.

माझे डोळे चकाकले. मी त्याला ऑफर दिली.”अरे राजा आज संध्याकाळी नारायणगाव ला ये. निम्मे अंतर पूर्ण करशील. माझ्या फ्ल्याटवर राहा आणि सकाळी नाशिकची गाडी पकड निवांत ९ पर्यंत नाशिकला जाशील. झोपही पूर्ण होईल. मलाही कंपनी मिळेल.” ही कल्पना प्रथमेशला आवडली.

संध्याकाळी पुण्याहून निघून प्रथमेश साधारण आठ वाजता नारायणगावला पोहोचला. त्याला एस टी स्थानकावर गाठले आणि एका हॉटेल मध्ये जेवून आम्ही माझ्या फ्ल्याट वर गेलो. मी चिकना मुलगा या नावाने ब्लोगर वर ब्लोग पण लिहितो.

“सर, माझ्याकडे रात्री झोपण्यासाठी काही कपडे नाहीयेत. काय करू?’ त्याने भाबडेपणाने विचारले.

“अरे कसली काळजी करतोस? इथे आहे कोण तू आणि मी . मी सुद्धा रात्री उघडाच झोपतो. उन्हाळा आहे. चालतंय की !” प्रथमेश हसला.

“सर एखादी पेनकिलर गोळी आहे का?” त्याने विचारले. “का रे, काय झाले?”मी.

“आज दिवसभराचे काम आणि हा एस टी चा प्रवास …माझे अंग अगदी भरून आले आहे.” प्रथमेश म्हणाला.

“गोळी तर नाहीये. पण तू म्हणत असलास तर मी तुला थोडे रीलाक्स करून देऊ शकतो.” माझ्या मनात पुढचा प्लान सुरु झाला होता.

“चालेल की. पण सर तुम्हाला त्रास होणार नसेल तरच” तो गोड हसत म्हणाला.
“अरे राजा, तुझ्या साठी काही पण ..” मी त्याला जवळ ओढत म्हणालो.”तू प्यांट आणि शर्ट काढून ठेव तो पर्यंत मी जरा तयारी करतो.”

बेडरूम मध्ये जाऊन मी तेलाची बाटली काढली आणि बेड वर एक टॉवेल पसरला. प्रथमेश आत आला. ” काय करायचे आहे नक्की सर?” त्याने विचारले. मी म्हणालो ” अरे तुला थोडा थाय मसाज करून देतो. मस्त वाटेल.”

“हां ..कपड्याला तेल लागेल म्हणून कपडे काढायला सांगितले होय” प्रथमेश म्हणाला आणि बेडवर आडवा झाला.

मी हातामध्ये तेल घेऊन त्याचे पाय , पोटऱ्या , मांड्या चोळायला सुरुवात केली. थोड्याच वेळात मला घाम आल्याचे पाहून प्रथमेश म्हणाला ,” सर तुम्हाला घाम येतोय.” . त्या निमित्ताने मी माझा शर्ट आणि प्यांट काढून टाकली. ही कथा अपन देसी कहानी डॉट नेट वर वाचत आहे.

त्याच्या गोऱ्यापान मांड्या पाहून माझा लवडा उठायला लागला होता. मी त्याला डोळे मिटून पडून राहायला सांगितले. मांड्या चोळताना त्याच्या अंडरप्यांट मध्ये पण बाबुराव उठायला लागल्याचे मला दिसत होते. पण म्हटले जरा निवांत पणे घ्यावे.

थोड्या वेळाने त्याची पाठ दाबायला सुरुवात केली. पाठीवरून हात फिरवताना आपोआप माझा हात त्याच्या गोऱ्यापान गांडीकडे जाऊ लागला. त्याची चड्डी थोडी खाली करून मी चोळायला सुरुवात केली.

त्याच्या उउह आणि आह ने मला समजले कि गांडीवर हात फिरवलेले त्याला आवडत आहे. हळू हळू मी त्याची गांड कुस्करली. आता माझा लंड मात्र ऐकत नव्हता. कसे बसे थोपवून धरले होते त्याला. मी प्रथमेशला म्हटले आता परत पोटावर झोप. तो सरळ झोपला मी त्याचे पोट चोळायला सुरुवात केली.

हळूच त्याच्या झाटांकडे हात नेला तसा तो लाजला. ” अरे लाजतोस कसला? तुझा आणि माझा लवडा सेमच तर आहे.असे म्हणून मी माझ्या चड्डीत ताठ झालेला लवडा त्याला दाखवला. बोलता बोलता माझा हात त्याच्या चड्डीत गेला आणि त्याचा पण ताठ झालेला नागोबा मी हातात पकडला. प्रथमेश तर लाजून लाल झाला होता.

बहुतेक त्याची पहिलीच वेळ होती. अशा नव्या मुलांना रीलाक्स करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात.

मी हळूच खाली वाकलो. प्रथमेश बेडवर झोपलेलाच होता. मी त्याची चड्डी बाजूला करून त्याचा लवडा पहिला. फार काही मोठा नव्हता पण मला तो गोरापान लवडा हवाच होता. ” काय सुंदर आहेस रे तू ! असं वाटतय की तोंडात घ्यावे तुला. घेऊ का ?” मी प्रथमेश कडे वळून विचारले. आपल्या लवड्याची स्तुती हा प्रत्येक पुरुषाचा वीक पॉइंट असतो. लवड्याला भारी म्हटल्याने आपले काम पटकन होते हा इतक्या वर्षात शिकलेला धडा होता.

“हम्म” तो लाजत म्हणाला. बहुतेक मी त्याचा लवडा तोंडात घेईल हे त्याला खरे वाटत नव्हते. मी लगेच संधीचा फायदा घेत त्याचा गोरापान आणि गुलाबी ताठ नागोबा माझ्या तोंडात घेतला.” आह सर…..आह..आह…” प्रथमेश चे चित्कार सुरु झाले. आपल्या लवड्यामध्ये इतके सुख मिळू शकते हे बहुतेक त्याला पहिल्यांदाच कळत होते.

Comments

Scroll To Top